GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („Nařízení GDPR“)

A) Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí vhodných služeb optiky a souvisejících opatřeních
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu
 2. Za účelem zasílání informací, nabídky dalších vhodných služeb, zboží a sdělení
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, tel. hovor
  b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
 3. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) typ korekční pomůcky či jiných potíží
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
 4. Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a on-line služeb
  b) cookies, které jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků webu (služba Google Analytics)
  c) reklamní cookies společností (zpracovatelů) Google Inc. a Seznam.cz v systémech Google Adwords a Sklik
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená
 5. Za účelem ochrany Vašeho bezpečí a ochrany majetku
  a) Obrazový záznam kamerového systému
  b) Zvukový záznam
  Zpracování bude prováděno po dobu 14 dnů ode dne pořízení záznamů

B) Za zpracování údajů má odpovědnost následující subjekt (správce):
GEMINI oční optika s.r.o., U Gemini 360, 760 01 Zlín
– kontaktní osoba: Jan Zemina, jan.zemina@geminioptika.cz

C) Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :
– Externí dodavatel informačního systému, Externí dodavatele technické podpory

D) V případě, že bude některá z poskytovaných služeb a výkonů realizována prostřednictvím ekonomicky spjatých společností jakožto specializovaným subjektem, mohou být shora uvedené osobní údaje poskytnuty též tomuto specializovanému subjektu.

E) Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva:

a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

F) Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce